English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)

PostHeaderIcon Przewozy Pasażerskie Warszawa - Lwów - Warszawa

Regularne przejazdy komfortowym busem: WARSZAWA - LWÓW i LWÓW - WARSZAWA.

15€ / 65 PLZ / 400 UAH

Indywidualne transfery z/do lotnisk MODLIN, CHOPIN, BALICE a także inne punkty docelowe w Ukrainie i po całej Europie.

Zadać pytanie i/lub zamówić przejazd

Obejrzeć szlak

tel: (+38) 050-57-39-100; (+48) 534-341-100

                                                

Park Znesinnia we Lwowie

Park Znesinnia (powierzchnia ogólna 312,1 ha, razem ze strefą ochronną - 785,71 ha) to jest regionalny landszaftowy park we Lwowie, 20 min. pieszo do centrum Lwowa w rejonie Łyczakowskim, rozmieszczony między ulicą Opryszkiwskoju, koleją i Parkiem Leśnym Kajzerwald. Park został założony w celu zachowania i odbudowy unikalnego przyrodniczo-historycznego kompleksu grzbiet Znesinnia i przyległych terytoriów dawnych osiedlin Znesinnia i Krywczyc, lesistego wzgórza Roztocza. Relief Znesinnia przedstawiony jest górami Stefana, Lwa (Łysa albo Piaszczysta), Baba (Rodzaj), Chomec. Na terytorium parku, rozmieszczonego na wododziale Morza Bałtyckiego i Czarnego, przeciekają strumienie Głęboki i Krywczycki, potok Chomec. Około ostatniego, na zboczach jednoimiennej góry, można spotkać rzadkie rośliny stepowe, a po całym terytorium - obnażone piaskowce i wapni ze skamieniałymi resztami fauny morskiej, pokryte lasem wzgórza, doliny z jeziorami i strumieniami.

Na północnych zboczach grzbietu Roztocza swego czasu badacze ujawniły ślady trzech osiedlin prawie wszystkie blisko siebie:

  • z okresu neolitu i brązu, IV- II tysiąclecia przed n.e.;
  • IX - V tysiąclecia przed n.e. i XIII - XVII tysiąclecia n.e.;
  • XIII-XIX wieku.

Starosłowiańskie pogańskie świątynie ujawnione zostały na Swiato-wydoym polu (X-XI w.) i na górze Baba (IX-XI i XIII w.), które i obecnie zwiedzają neopoganie.

Oddzielni historycy uważali i nawet udowadniali, że właśnie tu były osiedliny, na których książę Danylo Halytsky założył Lwów. Jeśli wziąć pod uwagę jedność geograficzną i bezpośrednią przy-ległość do Znesinnia jeszcze jednego parku leśnego Wynnykiw-skiego, w którym są rozmieszczone Czatowe skały, to ta wersja ma pod sobą pewny grunt.

Na terytorium parku również znajdują się historyczno-kultu-ralne strefy (miejsca bojów wyzwoleńczych, miejsca funkcjonowania ośrodków kulturalno-oświatowych i narodowych, cmentarz połowy XIX wieku, zabytki architektury sakralnej), Muzeum architektury ludowej i bytu Szewczenkiwskij Gaj, strefa przemysłowa, zakłady edukacji, instytucje lecznicze, cerkwie, klasztory, obiekty sportowe i wojskowe, zabudowania i sieci inżynierskie, kolej i in.

W szczególności, do prawdziwych skarbów parku Znesinnia można zaliczyć cerkwie Wniebowstąpienia Pańskiego i Świętego Eliasza, kościół Świętego Wojciecha, stary cmentarz Znesinsky, stare korpusy sławnej fabryki Baczewskiego, fundament starej wieży obronnej XIII - XIV w. i fragment strategicznej w przeszłości części kolei Lwów-Bereżany, na której wkrótce zaplanowano puścić regularne rejsy wycieczkowego rejkobusa od głównego dworca do stacji Łyczaków, z 5-6 przystankami w pobliżu ciekawych zabytków historii, kultury i przyrody.

Na starym cmentarze Znesenskim zdejmują się cudem ocalałe groby więźniów biwaku Talerhof i strzelców, które zginęły w bojach za Pidzamcze i Znesinnia w 1918-19l9rr. W ogóle, terytorium parku należy do kategorii ziem przeznaczenia przyrodniczo-ochronnego, zdrowotnego, rekreacyjnego i historyczno-kulturalne-go. Tu mnóstwo możliwości aktywnego wypoczynku i zajęć sportowych. A dla rowerzystów Znesinnia jest miejscem przecięcia dziesiątków tras - jak oficjalnych, tak i przetorowanych przez każdego z nich pleceniem mnóstwa ścieżek zielonego koła Lwowa.

 
Reklama
English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)