English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)

PostHeaderIcon Przewozy Pasażerskie Warszawa - Lwów - Warszawa

Regularne przejazdy komfortowym busem: WARSZAWA - LWÓW i LWÓW - WARSZAWA.

15€ / 65 PLZ / 400 UAH

Indywidualne transfery z/do lotnisk MODLIN, CHOPIN, BALICE a także inne punkty docelowe w Ukrainie i po całej Europie.

Zadać pytanie i/lub zamówić przejazd

Obejrzeć szlak

tel: (+38) 050-57-39-100; (+48) 534-341-100

                                                

PostHeaderIcon Zabytki Lwowa

Zobacz Mape Lwowa

Więcej Zdjęć Nocnego Lwowa w
Fotogalerii Lwowa

Lwów (w brzmieniu ukraińskim - Lwiw) jest jednym z wielkich miast Ukrainy, najważniejszym politycznym, gospodarczym i kulturalnym ośrodkiem zachodniego regionu państwa. Jednocześnie Lwów z racji swego położenia geograficznego, jak też dzięki bogatej tradycji historycznej, jest powołany do odgrywania ważnej roli we wzajemnych stosunkach krajów Środkowej oraz Wschodniej Europy. Lwów był i pozostaje nadal ważną integralną częścią polskiej tradycji historycznej i kulturowej. Miasto zachowuje wiele śladów polskiego dziedzictwa, o czym opo­wiada również i ten przewodnik. Jednocześnie Lwów jest dobrym przykładem tolerancyjnego współżycia kilku narodowych kultur i różnych religii.

Lwów zajmuje obszar 155 km:. Liczba ludności wynosi 830 tys. Etnicznie większość obecnie stanowią Ukraińcy, lecz w mieście od dawna mieszkają także Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Ormianie, Czesi oraz ludność innych narodowości. Miasto położone jest na pogórzu malowniczego Roztocza, po którym przechodzi główny europejski dział wodny, rozgraniczający rzeki spływające do Bałtyku i Morza Czarnego. Lwów leży na przecięciu ważnych szlaków łączących Zachodnią i Wschodnią Europę oraz jej północne i południowe regiony.

Centrum miasta leży w kotlinie, którą otaczają wzgórza Zboisk i Kleparowa (Kortumowa góra - 374 m n.p.m.). Łyczakowa oraz Pasiek (Czartowska Skała), Snopkowa, Persenkówki. Najwyższe wzniesienia to Wysoki Zamek (413 m) i sąsiednia góra Lwa (lub Piaskowa, 389 m). Klimat Lwowa jest umiarkowanie kontynentalny, dość wilgotny, z łagodną zimą. Średnie temperatury: stycznia -4°C, lipca +18°C. Ilość opadów wynosi rocznie 700-800 mm. Współczesny Lwów nie posiada znaczniejszych rzek i naturalnych zbiorników wodnych. Rzeka Pełtew (dopływ Bugu) na terenie miasta płynie w podziemnych kanałach. Flora Lwowa jest dosyć urozmaicona.

Wśród drzew przeważają kasztanowce, klony, jesiony, topole, lipy. W okolicach Lwowa, w szczególności na południowych zboczach Czartowskiej Skaty, rosną najdalej wysunięte na północ lasy bukowe. Rośnie we Lwowie także 235 gatunków egzotycznych roślin, szczególnie w zielonych płucach miasta - parkach. Rozwinięty jest przemysł - Lwów posiada zakłady produkujące autobusy, przenośniki taśmowe, motorowery, telewizory i in. Popularnością cieszą się wyroby zakładów cukierniczych „Switocz" oraz piwo browaru „Kolos.

Lwów jest ważnym węzłem w sieciach transportu - kolejowego, powietrznego i samochodowego. Przez miasto biegną drogi tranzytowe o europejskim znaczeniu. Ze Lwowa prowadzą w różnych kierunkach międzynarodowe magistrale kolejowe, które łączą go z Krakowem, Warszawą, Bratysławą, Wiedniem, Pragą, Budapeszt® Bukaresztem, Sofią, Kijowem, Moskwą. Bliskie są przejścia graniczne z Polską) Szeginie-Medyka, Krakowiec-Korczowa, Rawa Ruska-Hrebenne.

Sprzyjające położenie geograficzne, bliskość do granic krajów Środkowej i Wschodniej Europy, obecność dużej ilości pracowników o wysokich kwalifikacjach pozwala miastu brać aktywny udział w międzynarodowej działalności handlowo-finansowej, życiu naukowym i kulturalnym. Lwów podjął wiele wysiłków dla ulepszenia infrastruktury transportowej, telekomunikacji, hotelarstwa i systemu usług, stworzenia warunków przyciągających inwestycje. W mieście corocznie odbywają się rozmaite międzynarodowe wystawy i targi przemysłowe, sympozja naukowe, festiwale artystyczne. W maju 1999 r. odbyło się we Lwowie szóste spotkanie na szczycie prezydentów krajów Środkowej i Wschodniej Europy.

Lwów wniósł niemały wkład do skarbnicy światowej kultury. Również dziś miasto jest ważnym ogniskiem oświaty i nauki, kultury i sztuki. Działają tutaj instytuty Akademii Nauk, projektowo-konstrukcyjne biura i ośrodki naukowo- badawcze. W 14 szkołach wyższych kształci się ponad 100 tys. studentów. Ogrom­ną wartość mają zbiory archiwów, bibliotek i muzeów, znaczne są osiągnięcia twórcze lwowskich teatrów i zespołów muzycznych, poetów i literatów.

Znaczącą grupą jest polska społeczność współczesnego Lwowa. Liczba Polaków, stale zamieszkałych we Lwowie nie jest dokładnie znana. Według szacunków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie Polacy stanowią około 4% mieszkańców miasta (25-30 tys.). We Lwowie oprócz Bazyliki Metropolitalnej są dwa kościoły i dwie kaplice rzymskokatolickie, działają dwie [ogólnokształcące szkoły średnie z polskim językiem nauczania. Środowisko polskie we Lwowie skupia się głównie wokół Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (założonego w 1988 r.), które posiada siedzibę w Rynku (pod nr 17) oraz oddziały w wielu miejscowościach Obwodu Lwowskiego. Istnieje też kilka innych polskich organizacji społecznych, wśród nich Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Towarzystwo Opieki nad Polskimi Grobami Wojskowymi i in. Od 1990 .r. jako Drgań Towarzystwa Kultury Polskiej wznowiona została „Gazeta Lwowska". Misję kulturalną i artystyczną sprawują Polski Teatr Ludowy, zespół pieśni i tańca .Lwowiacy", zespół estradowy „Wesoły Lwów", chóry „Echo" i „Lutnia". Dwa razy w tygodniu nadaje własne audycje Polskie Towarzystwo Radiowe „Radio Lwów". Przy Towarzystwie Kultury Polskiej istnieje Uniwersytet Trzeciego Wieku, który skupia starsze osoby, organizując dla nich regularnie spotkania, wykłady i wycieczki. We Lwowie znajduje się również stałe biuro Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

 • Rynek Lwowski   ( 5 artykułów )

  Po opanowaniu Lwowa przez Kazimierza III centrum miasta przesunęło się bardziej na południe.

  Budownictwo nowych dzielnic mieszkaniowych król zlecił sprowadzonym z Niemiec rzemieślnikom, którzy budowali według zwykłego dla siebie schematu: w środku plac, dookoła którego są dzielnice mieszkaniowe, za nimi — system fortyfikacyjny. Plac otrzymał nazwę "Ring,; czyli kółko, która w miejscowej wymowie przekształciła się w Rynek.

  W ciągu wielu stuleci Rynek był centrum całego życia Lwowa — gospodarczego, politycznego, kulturalnego. Targowisko na Rynku istniało do 1944 r., chociaż w XIX-XX wiekach sprzedawano tu wyłącznie artykuły rolne.

   

 • Dookoła Rynku   ( 14 artykułów )

  Osiem ulic biegnących od Rynku, 50 metrów dalej krzyżują się z czterema ulicami tworzącymi kwadrat, w środku którego jest Rynek. Osobliwością ich było to, iż jednym końcem upierały się w mur miejski. Zbudowane tu kamienice, dla których mur zazwyczaj służył tylną ścianą, były swoistym uzupełnieniem systemu fortyfikacyjnego miasta.

  Rynek był sercem Lwowa, a ulice wokół niego systemem, jego zasilającym. Mieszkali tu bowiem rzemieślnicy, drobni i średni kupcy wytwarzający lwią część bogactwa miasta.

  Kamienic z okresu XVI-XVII w. zachowało się dookoła Rynku niewiele. Liczne przebudowania, rozbiórki pozostawiły po sobie jedynie gdzieniegdzie ocalały relief, kontr fors lub niezwykłej formy drzwi. Dziś są to pamiątki architektoniczne, a ongiś były rzeczą najzwyklejszej codzienności.

   

 • Fortyfikacje Lwowskie   ( 3 artykułów )

  W średniowieczu trasą dzisiejszej ul. Podwalnej przebiegał wschodni bok obwarowań miasta. Obszar od wschodu uważany był za najbardziej niebezpieczny, dlatego był najlepiej obwarowany. Dwa rzędy murów, kilka wież na nich, dwa arsenały, wypełniony wodą rów, wysoko usypany wał z wieżą i bastejami — tak oto było umocnione miasto od strony wschodniej. Obwarowania te budowano ponad 300 lat. Z początku wzniesiono dwa rzędy murów z czterema wieżami. W XVI w. zbudowano Arsenał Miejski, który był mocnym węzłem obronnym i gdzie przechowywano artylerię. Na południowo- wschodnim rogu obwarowań, na wale stała Basteja Królewska. Pośród wału — prochownia. W XVII w., idąc w ślad za Europą, we Lwowie do fortyfikacji dodano potężne budowle ziemne — bastiony, oraz mniejsze — beluardy. Zakończył system fortyfikacyjny strony wschodniej Arsenał Królewski, zbudowany w latach 1639-1669.

   

 • Osiem Promieni   ( 8 artykułów )

  Drogi... Lądowe, rzeczne, morskie. Z dawien-dawna łączyły one miasta i państwa, kontynenty i ludzi. Nimi wożono towary, pędzono niewolników, kroczyli nimi najeźdźcy i wracali do domu zwycięzcy.

  Lwów jeszcze w dobie średniowiecza stał się miastem o ważnym znaczeniu gospodarczym i wojskowym, ponieważ stał na skrzyżo¬waniu szlaków: od obszarów nadbałtyckich do śródziemnomorskich oraz Wielkiego Szlaku Wschodniego biegnącego od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego do Oceanu Spokojnego.

  Obecnie ze Lwowa wychodzi osiem ulic. Kiedyś było ich więcej. Jak każde średniowieczne miasto, Lwów rozbudowywał się według systemu promieniowo-radialnego. Od śródmieścia biegły pro¬mieniami drogi. Obszary między nimi były stopniowo zabudowywane i przyłączane do śródmieścia. Schemat ten zachował się do dziś.

   

Reklama
English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)